הודעה

המשתמש מחובר, ההתחברות תנתק את מי שמחובר.

הודעה

משתמש התחבר ממחשב/מכשיר אחר וניתק אותך .